Sparbanksstiftelsen i Sjundeå
Ändamål
Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Sjundeå bygden.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet genom att utdela understöd och donationer till mottagare i huvudsak inom sitt verksamhetsområde.
Stiftelsen samlar och tillvaratar därtill sparbanksrörelsens traditioner inom verksamhetsområdet och stöder arbete och forskning som främjar sparandet.
Ansökningsförfarande

 

Ansökningar och ev. frågor gällande ansökningsförfarandet sänds till:

sparbanksstiftelsenisjundea@navigatorpartners.fi

Ansökningsblankett (ifyllbar PDF)
Ansökningstiden är april och oktober

Hakemuslomake (täytettävä PDF)
Hakuaika huhti- ja lokakuu

Bakgrund
Stiftelsen grundades 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. De 20 stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Ab och äger ännu idag en betydande mängd aktier i Aktia Bank.

Stiftelsens beslutande organ är styrelsen.
Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Henrik Rehnberg
henrik.rehnberg@
gardskulla.fi

Gårdskulla gård 106
02570 Sjundeå kby
Tel 0500-486262

Ombudsman
Mia Bengts / Navigator Partners Ab
sparbanksstiftelsenisjundea@
navigatorpartners.fi

Skillnadsgatan 11 A 20
00130 Helsingfors