Sparbanksstiftelsen i Sjundeå
Ändamål
Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Sjundeå bygden.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet genom att utdela understöd och donationer till mottagare i huvudsak inom sitt verksamhetsområde.
Stiftelsen samlar och tillvaratar därtill sparbanksrörelsens traditioner inom verksamhetsområdet och stöder arbete och forskning som främjar sparandet.
Ansökningsförfarande

 

Ansökningar skickas in per e-post eller i slutet kuvert under adress:


Sparbanksstiftelsen i Sjundeå

c/o Lars-Eric Möller
Hallonnäsgatan 10 B 74
00210 Helsingfors

lars-eric.moller @ elisanet.fi

Ansökningsblankett (ifyllbar PDF)
Ansökningstiden är april och oktober

Hakemuslomake (täytettävä PDF)
Hakuaika huhti- ja lokakuu

Bakgrund
Stiftelsen grundades 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. De 20 stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då såsom även nu den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsernas beslutande organ är delegationen och styrelsen.
Kontaktuppgifter
Styrelseordförande
Henrik Rehnberg
henrik.rehnberg@
gardskulla.fi
Gårdskulla gård 106
02570 Sjundeå kby
Tel 0500-486262

Delegationsordförande
Henrik Holmberg
henrik.holmberg@
boskalis.com
040-5026383

Ombudsman
Lars-Eric Möller
Hallonnäsgatan 10 B 74
00210 Helsingfors
gsm 0400 609173
lars-eric.moller@elisanet.fi